Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Marra Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.10.2018. Viimeisin muutos 17.10.2019.

  1. Rekisterinpitäjä

Marra Oy, Niemeläntie 14, 92100 Raahe

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Lauri Martinmäki, lauri.martinmaki@marra.fi , 0447414714

  1. Rekisterin nimi

Työnhakurekisteri

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on täyttää Marra Oy:n vapaat työpaikat

  1. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Nimi

Syntymäaika

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Koulutus

Kurssit

Asevelvollisuus

Aikaisempi työkokemus

Muita lisätietoja

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja sähköpostitse

 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Työnhakijan suostumuksella Marra Oy luovuttaa tietoja asiakkaille, jotta pystymme valitsemaan sopivat työntekijät.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisterin tietoja säilytetään palvelimella, niiden tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin muutosta, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

  • Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.